<-- Terug naar ons repertoire

Abba Vader, U alleen

Evangelische Liedbundel 376
Johannes de Heer 100
Leger des Heils 53
Opwekking 136
Youth for Christ 4

Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba Vader, laat mij zijn, slechts van u alleen.

Abba Father, let me be, Yours and Yours alone.
Let my will for ever be ever more Your own.
Never let my heart grow cold, never let me go.
Abba Father, let me be, Yours and Yours alone.


Oorsp. titel: Abba Father.
Tekst & muziek: D. Bilbrough
© Kingsway's Thankyou Music / Universal Songs.