<-- Terug naar ons repertoire

Als een hert dat verlangt naar water

Evangelische liedbundel 8
Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Refrein.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.


Tekst en muziek: M. Nystrom
© Restoration Music / Lifestyle Music / Unisong Music Publishers


Als een hert naar waterbronnen

Leger des Heils 3

Als een hert naar waterbronnen zo verlang ik, Heer naar U.
Heel mijn hart staat voor U open en ik breng mijn lof aan U.

Refrein.
U alleen bent mijn schild, mijn kracht, de levensgloed waar mijn geest op wacht.
Heel mijn hart staat voor U open en ik breng mijn lof aan U.

U bent meer dan goud of zilver, U, de bron van mijn bestaan.
Slechts van U komt echte blijdschap; slechts met U wil 'k verder gaan.
Refrein.

U werd mij tot Vriend en Broeder, U, de Koning van 't heelal.
'k Dien U met mijn hele wezen, U, die 'k lief heb bovenal.
Refrein.


Tekst en muziek: M. Nystrom
Vertaling: C. Krommenhoek- Oerlemans
© Restoration Music / Lifestyle Music / Unisong Music Publishers