<-- Terug naar ons repertoire

'k Ben reizend naar die stad

Johannes de Heer 19

'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.

Refrein
Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.

Al 't schoon op aarde kleeft, de vloek der zonde aan,
maar in die reine stad kan nooit, de zonde binnengaan.
Refrein

Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer;
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer.
Refrein

Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon;
daar vindt de ware strijder rust, en God Zelf is zijn loon.
RefreinLeger des Heils