<-- Terug naar ons repertoire

Breng dank aan de Eeuwige

Evangelische Liedbundel 328
Leger des Heils 410
Opwekking 331

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader Die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.


Tekst en melodie: H. Smith
Vertaling: R. Zuiderveld
© Integrity's Hosanna Music/Unisong Music Publishers
oorspr. titel: Give thanks