<-- Terug naar ons repertoire

Christus onze Heer verrees

Johannes de Heer 496
Leger des Heils 489
Opwekking 352

Christus onze Heer verrees, halleluja.
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja.
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja.
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja.

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja.
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja.
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja.
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja.

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja.
Heeft verzoening ons bereid, halleluja.
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja.
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja.


Tekst & muziek: Lyra Davidica