<-- Terug naar ons repertoire

Dierb're Heiland, mijn Verlosser

Johannes de Heer 43
Leger des Heils 5

Dierb're Heiland, mijn Verlosser, die voor mij op aarde kwam,
in uw bloed ben ik gereinigd, 'k ben de uwe, godd'lijk Lam,

Refrein:
Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam!
In Zijn bloed ben ik gereinigd; lof en ere zij het Lam!

Lang heb ik gezocht naar vrede, met een bang beklemd gemoed;
nu heb ik de rust gevonden, slechts vertrouwend op Uw bloed.
Refrein.

Aan Uw dienst gewijd voor eeuwig, leef en sterf ik aan Uw zij.
Tot Uw eer zal 'k steeds getuigen van genade, rijk en vrij.
Refrein.Tekst: L.M. Rouse
Muziek: D. Boole
© Leger des Heils