<-- Terug naar ons repertoire

Door de wereld gaat een Woord

Evangelische Liedbundel 263
Johannes de Heer 916

Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat Ik u wijs".

Refrein
Here God wij zijn vervreemden door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft, nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein

Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het Woord verstaan.
Refrein

Door de wereld gaat een lied, tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang.
Refrein

Velen die de moed begaf blijven staan of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijpt hun hand.
Refrein© Universal Songs B.V.