<-- Terug naar ons repertoire

Een engel van de Vader kwam

Gods volk onderweg lied 12

Refrein:
Een engel van de Vader kwam, die sterk de steen van 't graf af nam,
ten teken, dat het Leven won, de dood Zijn Zoon niet houden kon.

't Was op een eerste dag der week en heel vroeg in de morgen bleek,
dat geen dag op die dag geleek.
Want de Heer verrees ten leven op die blijde dag
door de kracht Zijns Vaders en niemand, die het zag.
Refrein.

Maria kwam des morgens vroeg, zag dat 't graf toen geen steen meer droeg
en wist niet waar ze zoeken moest.
Door de tranen in haar ogen zag ze plots Heer,
gaf het nieuws vol vreugd aan Zijn leerlingen toen weer.
Refrein.


Tekst: Henk Meijer
Melodie: The angel rolled the stone away
Zetting: Robert Eliscu
© Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen