<-- Terug naar ons repertoire

Er is hoop door de komst van de Heer

Leger des Heils 458

Hoor mensen, nu het kerstfeest is, gedenken wij het feit,
dat Jezus naar de aarde kwam door Gods barmhartigheid,
opdat een ieder wordt gered uit zijn verlorenheid.

Refrein:
Er is hoop door de komst van de Heer,
hoop door Zijn komst;
er is hoop door de komst van de Heer.

In Betlehem in Juda's land daar lag het godd'lijk Kind;
gezegend is de mens die daar in Hem Zijn Heiland vindt.
Ga in de geest naar Betlehem en zie hoe God u mint.
Refrein.

De Vader in de hemel zond Zijn eng'len naar een veld,
waar zij aan herders in die nacht het nieuws hebben verteld.
Het goede nieuws van Jezus' komst moet wereldwijd vermeld!
Refrein.L. Nijman
Engelse melodie
© Leger des Heils