<-- Terug naar ons repertoire

Goede Heiland, hoor mij bidden

Leger des Heils 66

Goede Heiland, hoor mij bidden: Maak mij meer en meer als Gij.
Laat uw Geest mij nu vervullen met uw vrede, woon in mij.

Refrein
Heer, U kent mij en mijn zwakheid. Heer, U kent mij en mijn strijd,
maar 'k vertrouw op uw belofte; U verhoort 't gebed altijd.

Mijn gebed is: Maak mij need'rig door de kracht van uw gena,
dat ik mild ben en zachtmoedig en alleen uw wegen ga.
Refrein

Goede Heiland, hoor mij bidden met volharding, dag aan dag;
maak mij toegewijd en heilig dat 'k U meer gelijken mag.
RefreinTekst: F. Crosby
Vertaling: M.H.A.C. van Dalen
Muziek: W.J. Kirkpatrick
© Leger des Heils