<-- Terug naar ons repertoire

Groot is Uw trouw, o Heer

Opwekking 123

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
   Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
   iedere morgen aan mij weer betoond.
   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
   Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Klaagliederen 3:23
Oorspr. titel: Great is Thy faithfulness
Tekst: T.O. Chrisholm
Muziek: W.M. Runyan
© 1951 Hope Publ. Comp. / Universal Songs

Leger des Heils 163

Groot is Uw trouw, o Heer, God onze Vader,
en uw ontferming gaat nimmer voorbij !
Bij U geen schaduw of schijn van verand'ring,
dezelfd' in eeuwigheid, Vader, zijt Gij.
Refrein:
   Groot is Uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
   dagelijks nieuw is uw wond're gena !
   Wat ik behoef, heeft uw hand mij gegeven.
   Groot is Uw trouw, o Heer, waar ik ook ga !

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd,
zon, maan en sterren, gezet in hun baan,
geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer,
die ons bewaart en leidt heel ons bestaan.
Refrein

Zondevergeving en blijvende vrede
en uw nabijheid die mijn hart verblijdt;
kracht voor vandaag en vertrouwen voor morgen,
talloos de gaven, die U mij bereidt.
Refrein

Tekst: E.Berman
© Leger des Heils