<-- Terug naar ons repertoire

Halleluja, Adonai.

Opwekking 304

Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai.
Hosanna, hosanna, halleluja.


arr.: Opwekking
© Opwekkingslektuur / Continental Sound