<-- Terug naar ons repertoire

Heerlijk klonk het lied der eng'len

Johannes de Heer 70

Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!

Refrein
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.
Refrein

In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.
Refrein

Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.
Refrein© Joh. de Heer & Zn.