<-- Terug naar ons repertoire

Hef je hoofd omhoog

Opwekking 288

Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing hosanna voor de Heer.

Vol van heerlijkheid is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning, komt.


Psalm 24: 7.
Oorsp. titel: Lift up your heads.
Tekst & muziek: Steven L. Fry.
© BMG Gospel Music / Universal Songs.