<-- Terug naar ons repertoire

Heilig, heilig, heilig

Leger des Heils 19

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer:
Heilig, heilig, heilig, Hem alleen zij eer!
Hem die nooit begonnen, nimmer eind'gen zal.
Eeuwig onvergank'lijk, de Eeng'ge is en 't Al!

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer:
Heilig, heilig, heilig, Hem alleen zij eer!
Almacht, wijsheid, liefde, vloeien in Hem saam.
Heilig is de Here, heilig is zijn Naam!


Tekst: J.P. Neuman
Muziek: F. Schubert
© Leger des Heils