<-- Terug naar ons repertoire

Hemelse Vader, wij brengen U de eer

Joh. de Heer 931

Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor Uwen troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer de kracht.
Kom in Uw glorie, Heer, met Uwe liefd' en macht.

Vul heel de aarde met macht en majesteit,
verdrijf het duister door Uw aanwezigheid.
Uw wil geschiede, ja, vestig hier Uw troon,
Vestig, o Vader, Uw rijk door Uwe Zoon.

Zing: "Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!".
Bestijg Uw troon, Heer, U zij de heerlijkheid.
Wij zijn de kind'ren van d'opgestane Heer.
U bent de Koning en wij zingen U ter eer.

Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht,
Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.


Tekst & Muziek: G. Breńs & J. Hayford
© Rocksmith Music