<-- Terug naar ons repertoire

Hij is Koning

Elly en Rikkert

'k Heb een beurs die niet oud wordt, 'k heb een schat die niet opraakt,
'k heb een schat in de hemel en 'k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning. Hij is het die ons bevrijdt.
Hij is Koning, Hij is Koning. Koning in eeuwigheid.

Jezus is Heer van de hemel en aarde, toch werd Hij net zo'n mens als wij
om ons te leiden naar zijn Vader. Ik ben de weg zegt Hij.
Zoek niet naar schatten op aarde, daar gaat hun waarde voorbij.
'k Geef je een schat in het koninkrijk, volg Mij dan word je de koning te rijk.

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen, want Ik werd zo'n mens als jij
kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen, kom want Ik maak je vrij.
Ik ben het licht van de wereld, 'k schijn in de donkere nacht.
Dit is de dag dat je leven begint, volg je Mij dan word je zo blij al een kind

'k Heb een lamp die niet uitgaat, 'k heb een weg die omhoog leidt,
'k heb een huis in de hemel en 'k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning. Hij is het die ons bevrijdt.
Hij is Koning, Hij is Koning. Koning in eeuwigheid.

La la la la, la la la la, la la la la l a la l a.


Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld en Elly Zuiderveld-Nieman
© Universal Songs.