<-- Terug naar ons repertoire

Hoor de engelen zingen d'eer

Liedboek 135

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!


Oorspr. titel: Hark! the herald angels sing
Tekst: Charles Wesley
Vertaling: W. Barnard
Muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy