<-- Terug naar ons repertoire

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

Evangelische Liedbundel 344
Opwekking 298

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning.Tekst & muziek: Carl Tuttle
vertaling: Henriėtte Verhoef
© 1986 Vineyard Ministries Inc. / Thankyou Music / Continental Sound