<-- Terug naar ons repertoire

Ik vouw mijn handen, Heer

Opwekking 96

Ik vouw mijn handen, Heer, en kniel voor U neer.
Ja, voor U, die mij nooit zal verlaten.

Ik vouw mijn handen, Heer, en iedere keer,
vind ik rust om met U te kunnen praten.

Ja, ik bid U, wees met mij op al mijn wegen.
Want wat zou ik kunnen doen zonder uw zegen.

Ik vouw mijn handen, Heer, en kniel voor U neer.
Ja, voor U, die mij nooit verlaat


Ned. tekst & arr.: Opwekking.
© Opwekkinglectuur / Universal Songs.