<-- Terug naar ons repertoire

Ik wil zingen van mijn Heiland

Evangelische Liedbundel 346
Johannes de Heer 657
Opwekking 226

Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wonder groot,
Die Zichzelve gaf aan't kruishout, en mij redde van de dood.

Refrein
Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade, Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein

'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen, spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht.
Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein


Tekst: Joh. de Heer
Muziek: J. McGranaham
© Joh. de Heer & Zn.