<-- Terug naar ons repertoire

Jezus, het Lam

Opwekking 345

Jezus het Lam, Jezus het Lam, volmaakt en onbevlekt.
Uw bloed heeft ons geheiligd, Uw bloed maakte ons vrij. (2*)

Jezus ons Lam, Jezus ons Lam, U bent ons Offerlam.
Uw lichaam verbroken, maakte ons heel. Uw bloed maakte ons vrij. (2*)

Jezus het Lam, voor ons geslacht, is opgestaan uit de dood.
Samen herdenken en danken wij U, wij aanbidden U. (2*)


Tekst & muziek: Joyce Naylor
vertaling: Hananja Thomassen
© Opwekkingslektuur / Continental Sound