<-- Terug naar ons repertoire

Jezus, ik wil U bedanken

Opwekking for Kids 145

Jezus, ik wil U bedanken voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven maar ook weer bent opgestaan.
Refrein:
Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U.

U werd geschopt en geslagen, ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door vrienden verlaten, hing U voor mij aan het kruis.
Refrein.

U hebt mijn zonden gedragen en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden, nee Heer, dat begrijp ik niet.
Refrein.Marcel Zimmer
© Celmar Music