<-- Terug naar ons repertoire

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

Opwekking 502

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.


Tekst & muziek: H.J. Hazeleger
© Opwekkingslectuur / Continental Sound