<-- Terug naar ons repertoire

Jezus is de goede Herder

Elly en Rikkert
Evangelische Liedbundel 452

Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld en Elly Zuiderveld-Nieman
© Universal Songs.