<-- Terug naar ons repertoire

Jezus klopt en vraagt

Gods volk onderweg lied 9

Refrein:
Jezus, Hij draagt de doornenkroon. Hij is de Man van smart en hoon.
O mensen, Hij roept toch telkens: Geef je Hem nu je hart ter woon.

Daar is Jezus!
Wie is ie Man, die klopt en vraagt? Dat is Jezus!
Dat is Jezus!
Hij zoekt de mens, belast, belaagd.
O mensen, Hij roept toch telkens.
Hij zoekt de mens, belast, belaagd.
Refrein.

Daar is Jezus!
Hij is de Man, wiens stem je hoort.
Dat is Jezus!
Hij brengt ook jou zijn liefdewoord.
O mensen, Hij roept toch telkens.
Hij brengt ook jou zijn liefdewoord.
Refrein.

Daar is Jezus!
Die ons gered heeft door zijn bloed.
Dat is Jezus!
Hij schenkt ons 't Leven, overvloed.
O mensen, Hij roept toch telkens.
Hij schenkt ons 't Leven, overvloed.
Refrein.

Daar is Jezus!
Hij wil nu wonen in je huis.
Dat is Jezus!
Geeft zijn gemeenschap, kracht naar kruis.
O mensen, Hij roept toch telkens.
Geeft zijn gemeenschap, kracht naar kruis.
Refrein.


Tekst: Henk Meijer
Melodie: Somebody's knocking
Zetting: Robert Eliscu
© Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen