<-- Terug naar ons repertoire

Jezus, naam der namen

Leger des Heils 176

Jezus, naam der namen,
wondere Redder, machtige Heer.
ImmanuŽl, God is met ons,
onze Verlosser, leven Woord.


Oorspr.titel: Jesus, name above all names
Tekst & Muziek: N. Hearn, J.E. Hartjes
© Scripture in Song / Unisong Music Publishers