<-- Terug naar ons repertoire

Kind van het licht

Opwekking 536

Hoe lang heeft de mensheid gebeden versmachtend van honger en dorst,
gesmeekt dat het leed was geleden, gehoopt dat de strijd was gestreden,
gewacht op de Vredevorst.

Het Woord heeft een lichaam gekregen het ligt nog in doeken gehuld.
Heeft God in zijn liefde gezwegen? Toch bleef Hij de mens toegenegen
en heeft zijn belofte vervuld.

Refrein:
Kind van het lict, voor Gods aangezicht in donkere dagen geboren.
Kind van het licht, en Gods aangezicht, schijnt helderder dan ooit tevoren.


Gods plan bleef in sluiers verborgen, maar nu breekt het ogenblik aan.
Hij heeft op die stralende morgen het Kind dat voor redding zou zorgen
voor ons uit de doeken gedaan.

Hij werd weer in doeken gewonden toen Hij aan het kruis was gegaan.
Maar 't licht heeft het duister ontbonden; er werden slechts doeken gevonden;
Hij was uit de dood opgestaan.

Refrein


Jesaja 25: 7-9. Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld.
© Universal Songs.