<-- Terug naar ons repertoire

'k Ben een koninklijk kind

Evangelische Liedbundel 180
Johannes de Heer 60

'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind,
en 'k zal wonen in 's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.

Refrein
'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

'k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind,
'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht,
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
Refrein

'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met jub'lende stem!
Tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!
RefreinTekst: I.L. Reed/M.A. Alt
Muziek: M.A. Clifton
Uit: Singspiration Inc.