<-- Terug naar ons repertoire

Lees je bijbel, bid elke dag

Evangelische Liedbundel 459

Lees je bijbel,
bid elke dag (3*)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3*)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible,
pray every day (3*)
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3*)
Read your bible, pray every day, if you want to grow (3*)

Lis ta bible,
prie chaque jour (3*)
Lis ta bible, prie chaque jour
quand tu veux grandir (3*)
Lis ta bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir (3*)


Tekst en muziek: H.D. Clarke
© IKEG/Continental Sound