<-- Terug naar ons repertoire

Licht van de wereld

Opwekking 595

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein.

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.


Tekst & muziek: Tim Hughes
Vertaling: Peter van Essen
© Kingsway's Thankyou Music / Small Stone Media bv