<-- Terug naar ons repertoire

Liefde was het, onuitputt'lijk

Evangelische Liedbundel 119
Johannes de Heer 548
Opwekking 400

Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.


Tekst: T.J. Willams
Muziek: Ds. L. van den Broek
© Joh. de Heer & Zn.