<-- Terug naar ons repertoire

Looft de Here alle gij volken

Evangelische Liedbundel 30
Opwekking 54
Youth for Christ 126

Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiŽn,
want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja (8*)


Tekst: N.B.G. (Psalm 117)
Muziek: M. Spijker
© St. Opwekkingslectuur/Continental Sound