<-- Terug naar ons repertoire

Mijn Jezus, ik hou van U

Evangelische Liedbundel 371
Opwekking 392

Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U.
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vr U, in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.


Oorsp. titel: My Jezus I love Thee.
Trad. tekst & muziek: Adoniram Gordon.
Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman.
© Herman's Songs / Universal Songs.