<-- Terug naar ons repertoire

Mijn hulp is van U, Heer

Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!


Tekst: Marcel Zimmer
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© Celmar Music