<-- Terug naar ons repertoire

Nu daagt het in het oosten

Johannes de Heer 557
Kerstzangbundel Johannes de Heer 184
Leger des Heils 448
Liedboek 124

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d' eeuwenlange nacht,
Een nieuwe dag gaat prijken, met ongekende pracht

Zij, die gebonden zaten, in schaduw van de dood
van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen is Christus 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.


Oorspr. titel: Christus der ist mein Leben
Tekst: J. Riemens sr.
Muziek: M. Vulpius