<-- Terug naar ons repertoire

O, zing het met juub'lende koren !

Leger des Heils 459

Hoor, ginds in Betlehems velden, daar klinkt een lied, wonderschoon !
't Zijn eng'len, die daar vermelden de komst hier op aard van Gods Zoon.

Refrein:
O, zing het met juub'lende koren !
Het maakt mijn hart zo blij !
De Heiland, die daar werd geboren,
Hij kwam op aard' ook voor mij !

De herders gingen tezamen en vonden Hem in een stal;
zij knielden neer in aanbidding voor Jezus, de Heer van 't heelal.
Refrein.

De wijze mannen uit 't oosten zijn ook naar Betl'em gegaan;
zij brachten kostbare schatten en baden het Kindeke aan.
Refrein.

Al kan 'k niet veel aan Hem geven, 'k mag komen toch tot de Heer
en leg mijn hart en mijn leven nu aan Jezus' voeten terneer.
Refrein.S.H. Dedekam
© Leger des Heils