<-- Terug naar ons repertoire

Omdat Hij leeft

Evangelische Liedbundel 137
Opwekking 47

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because I know: He holds the future
and life is worth the living just because He lives.


Tekst & muziek: G. en B. Gaither
vertaling: M. Koning
© Gaither Music / Universal Songs