<-- Terug naar ons repertoire

Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Johannes de Heer 595a
Kerstzangbundel Johannes de Heer 204
Leger des Heils 449

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Ik blijf op U in liefde staren, waar om mijn heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!


E.E. Gewin, J.W. Franck, Bew. J.v.Weelden
© Joh. de Heer & Zn.