<-- Terug naar ons repertoire

Samen in de naam van Jezus

Evangelische Liedbundel 218
Johannes de Heer 98
Leger des Heils 311
Opwekking 167
Youth for Christ 154

Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!


Tekst & muziek: C.A.E. Groot. Arr. Hans Lieberton.
© 1978 Universal Songs.