<-- Terug naar ons repertoire

Stille nacht, heilige nacht

Johannes de Heer 194
Kerstzangbundel Johannes de Heer 147
Leger des Heils 468
Liedboek 143

Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal.
Hij der schepselen Heer. (2*)

Hulp'loos kind, heilig kind! Dat zo trouw, zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, werd G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor. (2*)

Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld, Gods belofte wordt heerlijk vervuld,
Amen, Gode zij d' eer. (2*)


Tekst: J. Yserinkhuysen
Muziek: F. Gruber
© Joh. de Heer & Zn.