<-- Terug naar ons repertoire

U die mij geschapen hebt

Evangelische Liedbundel 315
Opwekking 355

U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer U bent mijn doel


Oorsp. titel: I was made to praise You.
Tekst & muziek: Chris Christensen.
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld.
© 1990 Integrity Music / Universal Songs.