<-- Terug naar ons repertoire

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Evangelische Liedbundel 262
Youth for Christ 176

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (2*)
Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad


Tekst: Traditional
Muziek: Traditional
© St. Opwekkiogslectuur/Continental Sound