<-- Terug naar ons repertoire

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U

Op Toonhoogte 246
Opwekking 402

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U met heel mijn wezen, Heer.
Voor Uw troon geknield bewijs ik U hulde en eer.
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding is voor U alleen.

Refrein:
U, die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één; aanbidden wij U alleen.

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven tot eer van U zijn.
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu mijn liefde en eer.

RefreinTekst: Kirk & Deby Dearman
Vertaling: Peter van Essen
Oorspr. titel: Father, Son and Holy Spirit
Muziek: Kirk & Deby Dearman
© Ariose Music / Unisong Music Publishers