<-- Terug naar ons repertoire

Veilig in Jezus' armen

Evangelische Liedbundel 191
Johannes de Heer 523
Leger des Heils 518

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê,
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg,
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.


Tekst: F. Crosby/Joh. de Heer
Muziek: W.H. Doane
© Joh. de Heer & Zn.