<-- Terug naar ons repertoire

Verenigd met mijn Heiland

Leger des Heils 381

Verenigd met mijn Heiland,
o welk een heerlijk lot!
De scheidsmuur is gevallen;
ik ben verzoend met God.
Hoe donker ook 't verleden,
hoe groot mijn zondental,
door Jezus vond ik vrede,
want Hij vergaf het al.

'k Wil een zijn met mijn Heiland!
't Is al wat ik begeer;
met Hem in 't licht te wandelen,
zijn grote naam ter eer!
De wereld en haar schatten,
't zinkt alles in het niet,
bij deze rust en vrede,
die ik in God geniet.

Als 'k één ben met mijn Heiland,
kan ik gelukkig zijn
in bange, donkere uren,
in zorgen, angst en pijn.
Zijn liefde heelt de wonden;
Hij is steeds aan mijn zij:
mijn ziel heeft niets te vrezen,
want Jezus zorgt voor mij.Muziek: S.S. Wesley
© Leger des Heils