<-- Terug naar ons repertoire

Vrees niet, Ik ben met u

Johannes de Heer 251

"Vrees niet, Ik ben met u", dat heeft Jezus beloofd.
Zijt g' ook eenzaam, verlaten, werd u 't al ontroofd,
dit zal u vertroosten; sterken in de strijd;
nooit zal Hij u verlaten, Hij is met u t' allen tijd.

Refrein
Neen, nimmer alleen, neen, nimmer alleen;
Hij zal u nimmer verlaten, nimmer laat Hij u alleen.

Rozen, zij verwelken, leliŽn, zij vergaan,
wat op aarde schittert, ach! 't Blijft niet bestaan.
Jezus, Roos van Saron, bloeit in eeuwigheid;
wat op aard' verdwijne, Hij is met u t' allen tijd.
Refrein

Wat u ook bedreige, welk gevaar u wacht,
hoe storm moog' loeien, vrees geen donk're nacht.
Zaligheid en vrede, rust en veiligheid
geeft u Zijn belofte: "Ik ben met u t' allen tijd".
Refrein


Muziek: F. Jacky
© Joh. de Heer & Zn.