<-- Terug naar ons repertoire

We are marching / Wij marcheren

Evangelische Liedbundel 506
Youth for Christ 187

We are marching in the light of God.

We are living in the love of God.

We are moving in the power of God.


Wij marcheren in het licht van God.

En wij leven in de liefde van God.

Wij bewegen in de kracht van God.


Oorspr. : Zulu Song
Tekst & muziek: G. Kendrick
Vertaling: fam. Kalkman
© Universal Songs