<-- Terug naar ons repertoire

Zend, uw heil'ge Geest

Leger des Heils 510

Zend, uw heil'ge Geest van boven op ons neder in dit uur.
Zie ons smeken en geloven, Heiland, zend het vuur!
Laat verlossingsgolven vloeien, help ons goed te zijn en rein;
Doe het dorre land weer bloeien, groenen de woestijn.

Refrein:
Kracht van boven daalt nu neder, 't al herleeft wat sterven zou;
d'oude tijden keren weder, dank Gods wond're trouw!

Heer, wij willen U vertrouwen, U geloven op uw woord.
U zult 't hoed' ons doen aanschouwen, dat, wat U bekoort.
Heilig vuur rak' onze harten en ook onze lippen aan,
opdat wij de helmacht tarten en uw wegen gaan.
Refrein.

Als apost'len in 't verleden willen wij een zegen zijn.
Help ons in uw spoor te treden en houd steeds ons rein.
Dan zal zeker zegen komen: kostb're zielen voor U, Heer!
Zend opnieuw uw geestesstromen nu op ons terneer!
Refrein.


Tekst: Onbekend
Muziek: L. Mason
© Leger des Heils