<-- Terug naar ons repertoire

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Elly en Rikkert
Evangelische Liedbundel 479

"Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand", zegt de Heer.
"Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer".
Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God U, weet precies hoe ik zijn moet

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer,
Kneed mij, Here God ,'k wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God, U maakt iets moois van leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik uw handen o Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer.


Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld en Elly Zuiderveld-Nieman
© Universal Songs.